શ્રી સ્‍વામિનારાયણો વિજયતેતરામ

કીર્તન રત્‍ન માળા
(નિત્‍ય નિયમો, સ્‍ત્રોતો, હરિકવચ, નારાયણ કવચ)


સંપાદક
સ્‍વા. છપૈયાપ્રકાશદાસજી
શ્રી સ્‍વામિનારાયણ મંદિર જુનુ - ગઢડા (સ્‍વા.)
પ્રકાશક
સ્‍વા. ગુરુપ્રસાદદાસજી ગુરુ સ્‍વા. ભકિતપ્રસાદદાસજી
શ્રી સ્‍વામિનારાયણ મંદિર જુનુ - ગઢડા (સ્‍વા.) - ૩૬૪૭પ૦
જિ. ભાવનગર, ફોન - ૨પ૨૮૦૦/૯૦૦